Investujte do fondů, které podporují udržitelnost našeho světa

 • Mějte na paměti, že...

  Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.
 • Tematické investování

  Tematické investování představuje přístup, který se zaměřuje spíše na předvídané dlouhodobé trendy než na konkrétní společnosti nebo odvětví. Tematické investování umožňuje investorům podílet se na probíhajících technologických, ekonomických, demografických a jiných změnách, které svým rozsahem mohou ovlivnit celá odvětví a ekonomiky.​​​​​​​

  Jak tematické investování funguje?

  Začněte tím, že si zjistíte více informací o jednotlivých tématech. Pro někoho je blízké téma životního prostředí, pro jiného jsou to třeba technologické inovace.

  Jak rozumět pojmu "téma"?

  Téma představuje základní myšlenku, na které je postaven výběr společností v portfoliu fondu. Například fond, který je zaměřen na životní prostředí, bude ve svém investičním rozhodování akcentovat ty společnosti, které naplňují představy o šetrném zacházení se zdroji a ochraně životního prostředí.

  V čem se tematické fondy liší oproti tradičním fondům?

  Portfolio tematických fondů bývá více koncentrované, tj. investují do menšího množství vybraných společností. Zastoupení společností v portfoliu fondu nebývá určováno tržní kapitalizací jednotlivých společností, jako tomu je u tradičních fondů sledujících určitý podkladový index.

  Pro koho jsou určené tematické fondy?

  Tematické fondy jsou vzhledem ke své charakteristice určené zejména investorům s dostatečně dlouhým časovým horizontem a schopností podstoupit rizika spojená s investicí do koncentrovaného akciového portfolia.

  U nás si můžete vybrat z nabídky několika korunových tematických fondů.

 • Fond zaměřený na vodní průmysl

  BNP Paribas Aqua

  Fond investuje do akcií firem z vodního průmyslu zahrnující vodní infrastrukturu, péči o vodu a komunální služby.

  Celosvětové trendy pohánějí dlouhodobý růst investičních příležitostí do vodního sektoru, který je charakterizován tím, že:

  • Poptávka po pitné vodě převyšuje nabídku
  • Zastaralá vodní infrastruktura vyžaduje investice do obnovy
  • Dochází ke zpřísnění regulací v rámci vodního sektoru
  • Stále více je nutné se přizpůsobit klimatickým změnám

  Detail fondu:

 • Fond absolutního výnosu se zaměřením na zelenou ekonomiku

  BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity

  Fond investuje do společností, které podporují pozitivní změnu vůči životnímu prostředí a sleduje plnění požadavků společností na ekologickou stopu a vykazování příznivé stopy uhlíku, odpadu a vody.

  Fond hledá investiční potenciál u společností, které nabízejí environmentální řešení napříč trhy, zejména se zaměřením na:

  • Poskytování energie z obnovitelných zdrojů
  • Zpracování materiálů pro energeticky účinná řešení
  • Zachování přírodních zdrojů potravin, využití krajiny a vody

  Detail fondu:

 • Fond zaměřený na společnosti s potenciálem měnit svá odvětví

  BNP Paribas Disruptive Technology

  Fond investuje do akcií firem se silným technologickým zázemím, které mají potenciál měnit strukturu odvětví, ve kterém působí. Fond v současnosti peferuje společnosti aktivní v oblastech cloudových řešení, v oblastech umělé inteligence, analýzy velkých dat, automatizace, robotizace a v oblasti internetu věcí.

  Fond investuje do společností, které:

  • Mají udržitelnou konkurenční výhodu
  • Vykazují atraktivní ocenění v porovnání s konkurencí a
  • Vykazují udržitelnost – odolný obchodní model, neškodí svému okolí, zlepšují vlastní ESG profil

  Detail fondu:​​​​​​​

 • Fond zaměřený na životní prostředí

  NN (L) Climate & Environment

  Fond investuje do akcií firem, které kromě finančního výnosu vytvářejí pozitivní ekologické dopady.

  Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým celosvětovým požadavkům na životní prostředí se zaměřením na:

  • Efektivní hospodaření s vodou – ke splnění cílů udržitelného rozvoje bude třeba ztrojnásobit investice do vodní infrastruktury
  • Zajištění dostatku potravin – bude vyžadovat inovace v zemědělství a v distribuci potravin
  • Transformaci k nízkouhlíkové ekonomice – což vytváří příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů, úsporných technologií a elektromobility
  • Cirkulární ekonomiku – zásadní téma pro odpadové hospodářství, recyklaci a obalový průmysl

  Detail fondu:

 • Fond zaměřený na technologické inovace

  NN (L) Smart Connectivity

  Fond investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií.

  Fond reaguje na potřebu zvýšení produktivity práce, která je základním předpokladem hospodářského růstu. Fond se zaměřuje zejména na:

  • Využití nových technologií
  • Podporu vývoje a výzkumu
  • Budování funkční infrastruktury
  • Kybernetickou bezpečnost

  Detail fondu:

 • Fond zaměřený na demografické změny

  Fidelity Funds - Global Demographics Fund

  Fond investuje do společností, jejichž růst bude v následujících letech pravděpodobně podpořen demografickými změnami - stárnutím populace, růstem střední třídy a populačním růstem.

  Demografické změny s sebou přinášejí následující proměny:

  • Růst světové populace vede k výraznému zvýšení potřeb a potřebě efektivnějšího využívání dostupných zdrojů.
  • Střední třída se poprvé v dějinách stává většinovou skupinou světové populace.
  • V roce 2050 se očekává zdvojnásobení počtu osob starších 65 let. 

  Detail fondu:

 •