Investujete do fondu s fixní splatností v prosinci 2024

 • Mějte na paměti

  Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.
 • Proč investovat a nenechávat peníze ležet ladem?

  • Inflace trvale snižuje reálnou hodnotu vašich úspor.
  • Běžné spořicí produkty jsou bez investičních rizik, nabízejí ale nízké zhodnocení.
  • Investice s sebou nesou rizika, zvyšují však šanci na lepší zhodnocení úspor.
  • Pro koho je fond určen?

  • Investor hledající zajímavý výnos překonávající odhadovanou inflaci.
  • Investor ochotný přijmout rizika dluhopisů rozvíjejících se zemí.
  • Investor vyžadující měnové zajištění a nízké náklady na správu fondu.
  • Jaký je očekávaný výnos fondu?

  • Hrubý očekávaný výnos ve výši 3,63 % p.a. v USD.
  • Hrubý výnos v koruně bude ovlivněn náklady na měnové zajištění.
  • Čistý výnos v koruně bude ovlivněn průběžnými náklady fondu.
  • Do čeho fond investuje?

  • Fond investuje do dluhopisů rozvíjejících se zemí vydávaných v USD.
  • Průměrný úvěrový rating portfolia je na úrovni dluhopisů investičního stupně (BBB-).
  • Rizikovost fondu na stupnici SRRI na úrovni 3 (3 ze 7).
 • Kde v nabídce fond najít?

  • ISIN fondu: LU2179943738
  • Název fondu: BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate Portfolio 2024 H CZK
  • Fond se zobrazuje v nabídce dluhopisových fondů v sekci Investice v internetovém bankovnictví.
  • Jaké jsou podmínky nákupu a prodeje fondu?

  • Upisovací období od 15. 6. do 15. 7. 2020.
  • Minimální částka investice je 5 000 Kč.
  • Splatnost fondu nastane 24. 12. 2024. 
  • Vstupní poplatek účtovaný bankou podle Sazebníku.
  • Výstupní poplatek při prodeji účtovaný správcem fondu:
   • při prodeji fondu do roku 2023 ve výši 1 %,
   • při prodeji fondu v roce 2024 ve výši 0,5 %,
   • ke splatnosti fondu žádný poplatek účtován není.
  • Jaká jsou investiční rizika fondu?

  • Riziko ztráty kapitálu: Investice jsou předmětem tržních pohybů a rizik spojených s investicemi do cenných papírů. Hodnota investic a výnos, který přináší, může klesat i stoupat a je možné, že se investorovi nevrátí počáteční investice v plné míře.
  • Úvěrové riziko: Toto riziko se vztahuje na schopnost emitenta dostát svým závazkům: pokles ratingu emise nebo emitenta může vést k poklesu hodnoty dluhopisu, do kterého subfond investoval.
  • Riziko likvidity: Toto riziko vzniká tehdy, pokud daná aktiva lze jen těžko prodat za odpovídající cenu na trhu v požadovaném čase vzhledem k nedostatku kupujících.
  • Riziko protistrany: Toto riziko je spojené se schopností protistrany dostát svým závazkům v případě finanční transakce, mezi které mimo jiné patří platba, doručení a proplacení.
  • Operační a depozitářské riziko: Některé trhy jsou méně regulované než většina mezinárodních trhů, tudíž s sebou služby spojené s opatrovnictvím a likvidační služby pro daný subfond na těchto trzích mohou nést zvýšené riziko.
  • Riziko derivátů: V případě investování do OTC nebo notifikovaných derivátů má fond za cíl zajistit a / nebo maximalizovat zhodnocení svojí pozice. Pozornost by měl investor věnovat skutečnosti, že maximalizace zvyšuje volatilitu daného subfondu.
 •