Úrokový lístek
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY 
Platný od 1. 12. 2017

Běžný účetCZKEURUSD
Kreditní zůstatek0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 % 25,00 %  25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 EUR0 USD
Účet advokátní/notářské úschovyCZKEURUSD
Kreditní zůstatek0,20 %0,20 %0,20 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 EUR0 USD
Vázaný účetCZKEURUSD
Kreditní zůstatekindividuálněindividuálněindividuálně
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Účet základního kapitáluCZK

Kreditní zůstatek0,01 %

Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %

Spořicí účet s výpovědní lhůtou - CZK
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma kreditního zůstatku:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 25 000 000 CZK0,30 %0,40 %0,10 %
Částka nad 25 000 000 CZK0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 CZK0 CZK
Spořicí účet – CZK
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma kreditního zůstatku:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 25 000 000 CZK0,20 %0,30 %0,05 %
Částka nad 25 000 000 CZK0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 CZK0 CZK
Spořicí účet – EUR
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma kreditního zůstatku:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 1 000 000 EUR0,20 %0,20 %0,05 %
Částka nad 1 000 000 EUR0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 EUR0 EUR0 EUR
Spořicí účet – USD
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma kreditního zůstatku:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 1 000 000 USD0,20 %0,20 %0,05 %
Částka nad 1 000 000 USD0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 USD0 USD0 USD
*Finanční zákazník - ve smyslu čl. 411 odst. 1 Nařízení EU č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce, tj. úvěrová instituce, investiční podnik, sekuritizační jednotka pro speciální účel, subjekt kolektivního investování, neotevřený investiční program, pojišťovna, zajišťovna, finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost.
Termínovaný vklad

CZKEURUSD

Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé
Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé
Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé   
1 měsíc0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,05 %0,05 %
3 měsíce0,20 %0,20 %0,10 %0,10 %1,25 %1,25 %
6 měsíců0,30 %0,30 %0,20 %0,20 %1,40 %1,40 %
12 měsíců0,40 %0,40 %0,25 %0,25 %1,60 %1,60 %
24 měsíců0,60 %0,60 %0,45 %0,45 %1,80 %1,80 %
36 měsíců0,80 %0,80 %0,65 %0,65 %2,00 %2,00 %
48 měsíců1,00 %1,00 %0,75 %0,75 %2,10 %2,10 %
60 měsíců1,20 %1,20 %0,85 %0,85 %2,20 %2,20 %
Minimální výše vkladu při zřízení20 000 CZK1 000 EUR1 000 USD
ÚvěryCZKEUR
Investiční, provozní, kontokorentní úvěryindividuálněindividuálně
Malý podnikatelský úvěr - kontokorent nezajištěný nemovitostí
Vybrané profesní skupiny **9,00 %
Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání10,00 %
Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání16,00 %
Malý podnikatelský úvěr - kontokorent zajištěný nemovitostí
Vybrané profesní skupiny **6,00 %
Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání7,00 %
Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání10,00 %
Malý podnikatelský úvěr 
Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr zajištěný nemovitostíod 3,20 % ***
Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr nezajištěný nemovitostíod 6,20 % ***
Presto kontokorent
Presto kontokorent10,50 %
Presto kontokorent Profesional8,50 %
Splátkový Presto úvěr
Krátkodobý do 1 roku10,50 %
Střednědobý do 3 let9,50 %
Splátkový Presto úvěr Profesional
Krátkodobý do 1 roku8,50 %
Střednědobý do 3 let8,00 %

Referenční sazba (RS)*7,00 %
Bazická sazba Equa bank3,00 %
Úrok z prodlení****20,00 %20,00 %

* Platí pro úvěry uzavřené do 31. 12. 2008.
** Vybrané profesní skupiny = FOP a PO z řad lékařů, zubních lékařů, lékárníků, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců, exekutorů, auditorů, architektů, soudních znalců a tlumočníků.
*** Úroková sazba je stanovena zejména podle doby splácení, výše úvěru, hodnoty zajištění a bonity klienta.
**** O úrok z prodlení se navyšuje obchodní sazba u nesplacených pohledávek.

Obecné podmínky

Úrokové sazby jsou uvedeny jako roční (p. a.)
Pojištění vkladů se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Úrokové výnosy podléhají dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Banka si vyhrazuje právo stanovit individuální úrokovou sazbu pro klienty, u nichž souhrn depozit u všech produktů a měn činí více než 25 milionů CZK nebo ekvivalent.