Co dělat, když …

 • Rádi vám pomůžeme

  V případě jakékoliv nepříjemnosti jsme tu pro vás.

  Zavolejte na číslo +420 221 586 656 - linka asistenční centrály Europ Assistance s.r.o. je vám k dispozici 24 hodin denně pro lékařskou konzultaci a řešení jakékoliv situace související s hospitalizací.

  Adresa pro doručování písemností souvisejících s pojistnou událostí je:

  Europ Assistance s.r.o.
  Na Pankráci 121
  140 00 Praha 4

  Podrobné podmínky pojištění Zdravotní asistence jsou uvedeny na stránce Centrum dokumentů v Pojistné smlouvě č. 201R011411 a Pojistných podmínkách zdravotní asistenci č. PP-EQUAZ-1411, kterými se pojištění řídí.

Kontaktujte mě

Údaje použijeme pouze k Vašemu oslovení.
Memorandum pro zpracování osobních údajů.