Úrokový lístek
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY 
Platný od 1. 9. 2022

Běžný účetCZKEURUSD
Kreditní zůstatek0,00 %0,00 %0,00 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 % 25,00 %  25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 EUR0 USD
Účet notářské/advokátní úschovyCZKEURUSD
Kreditní zůstatek0,15 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 EUR0 USD
Vázaný účetCZKEURUSD
Kreditní zůstatekindividuálněindividuálněindividuálně
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %

Účet základního kapitálu (prodej ukončen)

CZK
Kreditní zůstatek0,00 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %
Spořicí účet s výpovědní lhůtou v CZK (prodej ukončen)
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 25 000 000 CZK0,15 %0,15 %0,10 %
Částka nad 25 000 000 CZK0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 CZK0 CZK
Spořicí účet v CZK
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 25 000 000 CZK0,10 %0,10 %0,05 %
Částka nad 25 000 000 CZK0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 CZK0 CZK0 CZK
Spořicí účet v EUR (prodej ukončen)
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 1 000 000 EUR0,01 %0,01 %0,01 %
Částka nad 1 000 000 EUR0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 EUR0 EUR0 EUR
Spořicí účet v USD (prodej ukončen)
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma:Právnické osobyFyzické osoby podnikateléFinanční zákazník*
Částka do 1 000 000 USD0,01 %0,01 %0,01 %
Částka nad 1 000 000 USD0,01 %0,01 %0,01 %
Nepovolené přečerpání zůstatku25,00 %25,00 %25,00 %
Minimální zůstatek0 USD0 USD0 USD
*Finanční zákazník - ve smyslu čl. 411 odst. 1 Nařízení EU č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce, tj. úvěrová instituce, investiční podnik, sekuritizační jednotka pro speciální účel, subjekt kolektivního investování, neotevřený investiční program, pojišťovna, zajišťovna, finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost.
Termínovaný vklad (prodej ukončen)

CZKEURUSD

Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé
Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé
Právnické
osoby
Fyzické osoby
Podnikatelé   
1 měsíc------
3 měsíce------
6 měsíců------
12 měsíců------
24 měsíců------
36 měsíců------
48 měsíců------
60 měsíců------
Minimální výše vkladu při zřízení20 000 CZK1 000 EUR1 000 USD
ÚvěryCZKEUR
Investiční, provozní, kontokorentní úvěryindividuálněindividuálně
Malý podnikatelský úvěr - kontokorent nezajištěný nemovitostí
Vybrané profesní skupiny **/ Rodinná firma***11,00 %
Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání12,00 %
Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání18,00 %
Malý podnikatelský úvěr - kontokorent zajištěný nemovitostí
Vybrané profesní skupiny **/ Rodinná firma***8,00 %
Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání9,00 %
Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání11,00 %
Malý podnikatelský úvěr 
Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr zajištěný nemovitostíod 6,50 % ****
Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr nezajištěný nemovitostíod 7,90 % ****

Referenční sazba (RS)*7,00 %
Bazická sazba Equa bank3,00 %
Úrok z prodlení*****20,00 %20,00 %


* Platí pro úvěry uzavřené do 31. 12. 2008.
** Vybrané profesní skupiny = FOP a PO z řad lékařů, zubních lékařů, lékárníků, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců, exekutorů, auditorů, architektů, soudních znalců a tlumočníků.
*** Rodinná firma = Fyzická osoba podnikatel (starší 18 let), která se na své práci a/nebo svém majetku podílí s dalším alespoň jedním svým příbuzným starším 15 let v přímé linii, sourozencem a/nebo manželem / manželkou (dále jen „Člen rodiny“), nebo
 Právnická osoba s právní formou Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Evropská společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Družstvo nebo Evropská družstevní společnost za následujících podmínek, které musí 
být splněny současně:
 - nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků je tvořen Členy rodiny nebo nadpoloviční podíl na základním kapitálu drží Členové rodiny;
 - alespoň jeden Člen rodiny je členem jejího statutárního orgánu;
 - adresa sídla je na území České republiky.
**** Úroková sazba je stanovena zejména podle doby splácení, výše úvěru, hodnoty zajištění a bonity klienta.
***** O úrok z prodlení se navyšuje obchodní sazba u nesplacených pohledávek.

Obecné podmínky

Úrokové sazby jsou uvedeny jako roční (p. a.)
Pojištění vkladů se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Úrokové výnosy podléhají dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Banka si vyhrazuje právo stanovit individuální úrokovou sazbu pro klienty, u nichž souhrn depozit u všech produktů a měn činí více než 25 milionů CZK nebo ekvivalent.