Co dělat, když začnou trhy kolísat?

Investování na finančních trzích s sebou nese rizika v podobě kolísání cen finančních aktiv. Ceny finančních aktiv odráží nejen ekonomické faktory, ale také nálady a nejistoty investorů.

Aktuální situace kolem ekonomických dopadů spojených s pandemií koronaviru představuje pro investory značnou nejistotu, která se na trzích promítá do zvýšeného kolísání cen finančních aktiv.

Ačkoliv je vždy těžké přijmout kolísání cen investic s chladnou hlavou, připravili jsme pro vás souhrn několika obecných pravidel, která by vám měla pomoci řídit investice v době zvýšené nejistoty.


Kolísání cen aktiv je normální součástí dlouhodobého investování

Čas od času prochází akciové trhy zvýšeným kolísáním, neboť investoři reagují s nervozitou na změny v ekonomickém nebo politickém prostředí. Finanční trhy obecně nemají rády nejistotu. Trhy jsou náchylné k tomu, že přehnaně reagují na události, které zatemňují krátkodobý výhled. Je důležité, aby investor v takové situaci udělal krok zpátky a zachoval si chladnou mysl.


V dlouhodobém horizontu je akciové riziko obvykle odměněno

Investoři do akciových fondů jsou obvykle odměněni za podstupované riziko, jemuž čelí, ve srovnání například s investory do fondů vládních dluhopisů. Obecně platí, že akciové fondy dlouhodobě přináší vyšší průměrné zhodnocení, avšak s vyšší kolísavostí, než je tomu u bezpečnějších forem investic.


Korekce na trzích mohou vytvořit atraktivní příležitosti

Korekce jsou normální vlastností akciových trhů. V období, kdy mají ceny akcií tendenci růst, je normální zaznamenat více než jednu korekci cen těchto akcií. Korekce na akciovém trhu může být dobrou příležitostí pro investice do akcií, neboť nižší ceny akcií mohou znamenat vyšší očekávané zhodnocení, když se trh odrazí zpátky vzhůru. Při zpětném pohledu lze říci, že po historicky nejhorších korekcích na akciových trzích následoval zpravidla vzestup cen akcií.


Vyhýbejte se ukončování a zahajování investic

Investoři, kteří si investici ponechají, obvykle vytěží z dlouhodobého růstového trendu na akciových trzích. Když se naopak investoři snaží načasovat trh, ukončovat a zahajovat své investice, mohou riskovat, že si zhorší budoucí výnosy. Uniknou jim nejlepší dny zotavení na trzích a nejatraktivnější příležitosti ke koupi, které přicházejí v obdobích největšího pesimismu.


Výhody pravidelného investování jsou nejvíce viditelné v době zvýšeného kolísání cen aktiv

Bez ohledu na časový horizont investora dává smysl investovat pravidelně. Při pravidelné investici v době zvýšeného kolísání dochází k tomu, že investoři nakupují za stejnou částku větší množství investice, a tím se jim daří snižovat průměrnou nákupní cenu investice. A přestože pravidelné investování během klesajícího trhu nemusí působit pro investory, kteří chtějí omezovat své ztráty, atraktivně, bývá to přesně období, kdy je možné udělat nejlepší investice.


Často kladené otázky

Připravili jsme pro vás také seznam otázek a odpovědí, které vás v této nelehké době trápí. Přečíst si je můžete zde.

---------------------------

Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice.  S fondy jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí. Informace zde uvedené mají pouze informační charakter a nepředstavují nabídku k investování ani investiční doporučení.