Často kladené dotazy

 • Mějte na paměti

  Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.
 • Proč nyní trhy kolísají?

  Světem hýbe pandemie koronaviru. Vlády se snaží zpomalit růst nakažených restriktivními opatření, aby nedošlo k překročení potenciálu zdravotních služeb v dané zemi. Podniky a živnostníci v návaznosti na tato opatření uzavírají své provozy. To vede k výpadku příjmů a prvním případům propouštění. A zatím není zřejmé, kdy to všechno skončí. Tato zásadní nejistota vede investory k přehodnocování svých výhledů a investičních pozic.

  Na pomoc vládám přicházejí i centrální banky, které snižováním úrokových sazeb a různými programy nákupu aktiv uvolňují měnovou politiku. Cílem je zabezpečit dostatek volné likvidity na trhu. A právě koordinovaná pomoc centrálních autorit dává naději, že v tom nejsou podniky, živnostníci, ale ani zaměstnanci a potenciálně i investoři, sami.

 • Co přináší investování v době kolísání?

  Investovat v době, kdy trhy poklesnou a kolísají, znamená investovat za nižší ceny s výhledem, že ceny budou v budoucnu vyšší. Jednoduše řečeno - kupuji levně, abych v budoucnu prodal dráž. Průvodním jevem kolísavých trhů bývá to, že se ceny aktiv mnohem více pohybují oběma směry, a to navíc s větší intenzitou. Vyšší kolísání cen znamená i vyšší riziko, protože nevíme, jakým směrem se trhy v krátkém horizontu vydají. Odměnou za vyšší riziko ale podle investiční teorie bývá možnost vyšších budoucích výnosů. Je to něco za něco.

  Není to na první pohled zřejmé, protože to jde proti lidské povaze. Vyhýbáme se nejistotě a riziku a raději hledáme klid a bezpečí. V investicích ale klid a bezpečí může znamenat možnost nižších budoucích výnosů.

 • Jaké jsou výhody pravidelného investování v době kolísání?

  Pravidelné nakupování znamená, že nakupuji bez ohledu na to, co se na trzích děje. Značnou výhodou je, že nakupuji jak v době, kdy trhy rostou, tak i v době, kdy trhy klesají. Kupovat investici, když jsou trhy dole, znamená, že nakupuji více kusů takové investice.

  Pokud například klesne cena fondu ze 100 Kč za 1 akcii fondu na 80 Kč za 1 akcii fondu (pokles o 20 %), tak při investici 2 000 Kč nakoupím 25 akcií fondu (oproti 20 akciím fondu při ceně 100 Kč). Pokud jsem tedy nakoupil jak při ceně 100 Kč, tak i při ceně 80 Kč, vlastím celkem 45 akcií fondu. Pokud cena fondu vyroste z 80 Kč na 90 Kč, tak při 45 akciích fondu, které vlastním, bude hodnota investice 4 050 Kč. To je více, než kdybych investoval jednorázově 4 000 Kč při ceně 100 Kč za akcii fondu, protože bych vlastnil 40 akcií, tedy hodnota mé investice by byla 40 x 90 Kč = 3 600 Kč.  

 • Proč je tak těžké přijmout kolísání na trhu s chladnou hlavou?

  Začít investovat je technicky relativně snadné. Při trošce úsilí si může klient během několika málo minut otevřít majetkový účet a začít nakupovat vybrané fondy. Jak se ale vypořádat s výkyvy v hodnotě investice?

  Jedna z domněnek říká, že lidé jsou obecně averzní vůči ztrátám. A tato averze vede k tomu, že lidé reagují na hrozící ztráty mnohem intenzivněji, než je těší zisky stejné velikosti. Psychická újma způsobená 10% poklesem v hodnotě investice je podle této domněnky zhruba stejně velká jako uspokojení z 20% růstu hodnoty investice. Proto je tak těžké pro drobné investory překonat rozkolísané období na trzích. Ztráty bolí více než uspokojení ze zisků. A jaký je recept na zachování chladné hlavy? Nesledovat každé další kolísání na trhu. Získat od trhů odstup. Pokud nadále platí, že investuji s horizontem několika let, nechat trh dělat to, co má. Historie nám ukazuje, že po poklesech na trzích obvykle přichází růst.

 • Měl bych v době zvýšeného kolísání trhů svou investici ukončit?

  V investicích obecně platí, že nikdo neumí říci, kdy už jsou trhy dole a kdy začnou znovu růst. Pokud investor ukončí svou investici, může se tím připravit o možnost budoucích výnosů, které po korekcích cen aktiv zpravidla přicházely. Vždy je dobré se vrátit k tomu, s jakým cílem a časovým horizontem byly investice založeny. Historie nám totiž ukazuje, že investice obvykle přináší své výsledky, pokud jsou určeny k dlouhodobému zhodnocování volných úspor. Slovo „dlouhodobému“ je zde zásadní, protože krátkodobě prochází trhy různými fázemi, a to včetně fází poklesů.

  Situace na trzích je nejistá. A investoři nemají nejistotu rádi. Proto ceny finančních aktiv značně kolísají. Tato situace nahrává pravidelnému investování. Pokud investujete pravidelně, nakupujete jak v čase poklesů, tak i růstu. Když trhy klesají, nakupujete investici levněji, a tím si snižujete pořizovací cenu investice. A nižší pořizovací cena investice znamená i možnost vyšších výnosů v době, kdy trhy začnou opět růst.

 • Není lepší s investováním počkat, až se situace uklidní?

  Časování trhů, tedy vyčkávání s investicí na ten správný okamžik, zní jako dobrá taktika. Velkou slabinou této taktiky je, že nikdo neví, kdy ten správný okamžik nastane. Výsledkem této taktiky bývá, že odvážní investoři vstoupí do investice brzy, obezřetní investoři naopak pozdě. A pozdním vstupem do investice pak mohou přijít o výnosy v době zotavení trhů, které po poklesech obvykle přichází. Jedním z řešení je pravidelné investování, které pomáhá investorům překlenout období nejistoty a těžit z tržních pohybů.

 • ​​​​​​​