Strategie společenské odpovědnosti Equa bank a.s.

Equa bank a.s. působí na českém trhu od roku 2011. S tím, jak postupně roste naše působnost v oblasti bankovního trhu, se rozšiřují i naše společensky odpovědné aktivity. Principy společenské odpovědnosti se snažíme začlenit do našich firemních hodnot, vnitřní kultury a rozhodovacích procesů, a pozitivně tak ovlivnit naše firemní postupy, zvýšit hospodářský výsledek a zároveň pomoci společnosti, v níž působíme. Se svými klienty a partnery se snažíme navázat takové obchodní vztahy, které jsou hodnotné jak po stránce ekonomické, environmentální a sociální, tak i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti.

Podpora odpovědného podnikání

Odpovědný přístup k podnikání je součástí našich firemních hodnot. Ve svých podnikatelských aktivitách se snažíme jít příkladem a přispět tak svým dílem ke zkvalitnění českého podnikatelského prostředí. Klademe důraz na etické podnikatelské postupy a transparentnost. Proto jsme se v r. 2020 připojili k výzvě spolku Nelež.cz, která usiluje o kultivaci mediálního prostoru.

Zaměstnanci

Lidé jsou základem našeho úspěchu. Každoročně pořádáme mezi zaměstnanci průzkum, v rámci kterého mají možnost vyjádřit svůj názor na pracovní prostředí ve firmě. Výsledky průzkumu nám poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňují nám identifikovat oblasti pro zlepšení. Jsme si vědomi, že kromě kvalitního pracovního prostředí má na spokojenost zaměstnanců vliv také jejich vyrovnaný pracovní a osobní život. I v těchto oblastech se snažíme vycházet zaměstnancům vstříc. Kromě rozšiřující se nabídky zaměstnaneckých benefitů mohou zaměstnanci využít také řadu možností, jak sladit pracovní a osobní povinnosti. Podporujeme týmové sportovní aktivity, organizujeme akce zaměřené na zdravotní péči, rodiny s dětmi a aktivity pomáhající budovat přátelskou atmosféru a důvěru mezi zaměstnanci.

Životní prostředí

Snažíme se zvyšovat povědomí zaměstnanců o dopadech našich činností na životní prostředí a podnikáme kroky ke snižování těchto dopadů. Projekty zaměřené na recyklaci odpadu podporujeme ve všech našich kancelářských prostorách. Budova Amazon Court, ve které Equa bank sídlí, byla v roce 2011 oceněna zlatým certifikátem certifikačního systému DGNB – viz www.dgnb.de, prováděného auditory ÖGNI.

Podpora místních komunit

Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti banky již od vstupu na český trh. Každoročně pořádáme firemní Dobrovolnický den, během kterého zaměstnanci-dobrovolníci pomáhají neziskovým organizacím, a který má rok od roku stále více účastníků. Počátkem roku 2014 byl také zaměstnanci založen Charitativní fond zaměstnanců Equa bank a.s. a byly identifikovány oblasti charitativní podpory. Věnujeme se především projektům, které pomáhají hendikepovaným či jinak znevýhodněným spoluobčanům začlenit se do společnosti.