Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média 
Tereza Kaiseršotová
Tisková mluvčí
tereza.kaisersotova@rb.cz


Etický kodex
PDF Raiffeisenbank International Group ke stažení ZDE

11. 9. 2014

Zaměstnanci Equa bank pomáhají dětem u nás i ve světě

Equa bank u příležitosti 3. výročí působení na trhu uspořádala 1. Dobrovolnický den. Ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF a dětským stacionářem Dům tří přání pomohli zaměstnanci banky třem projektům.

Spolu s UNICEF zaměstnanci Equa bank prodávali dárkové předměty a zapojili se do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Výtěžek jde na mezinárodní očkovací programy UNICEF. V Domě tří přání se zaměstnanci aktivně zapojili do kultivace zahrady, stavby hracího domečku pro děti a úklidových prací.

Dobrovolnický den se stane každoroční součástí našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.  Během něho dáváme příležitost všem zaměstnancům přispět na dobrou věc, a to jak finančně, tak svou prací. Pracovních aktivit se zúčastnilo přes 50 dobrovolníků, což tvoří přibližně 12 % všech našich zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci mohou přispět finančně, a to v rámci charitativní tomboly, která je nedílnou součástí našich každoročních oslav narozenin a působení na českém trhu,“ říká Markéta Dvořáčková, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.

Jedna panenka znamená záchranu jednoho života

V rámci prvního ročníku Dobrovolnického dne se zaměstnanci Equa bank zapojili do projektu organizace UNICEF s názvem „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Smyslem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky. Panenky jsou vyráběny dobrovolníky z celé České republiky a představují skutečné děti, které budou v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkovány proti šesti smrtelným dětským nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).  UNICEF tyto panenky prodává za částku 600 Kč, která odpovídá nákladům na proočkování jednoho dítěte.

Očkovací programy rozvíjí UNICEF ve více než 150 zemích, kde trvale působí. Jejich prostřednictvím je tak každým rokem ve světě očkováno více než 100 milionů dětí. Pomoci nás všech je ale skutečně zapotřebí; 1,5 milionu dětí ročně stále ještě umírá na nemoci, kterým je možno očkováním jednoduše zabránit.

Stánek UNICEF na Rohanském náměstí

Dobrovolníci se rovněž podíleli na prodeji dárkových předmětů UNICEF. Výtěžek z této akce se využije na dlouhodobé programy pomoci UNICEF v rozvojových zemích.

Zkrášlení zahrady v Domě tří přání

Dobrovolnický den se konal rovněž ve spolupráci s dětským stacionářem Dům tří přání, který již přes deset let pomáhá ohroženým dětem a jejich rodičům. Zaměstnanci Equa bank se podíleli na kultivaci tamější zahrady, dále zakoupili a postavili dětem hrací domeček nebo se zapojili do úklidových prací.