Investiční novinky

16. 2. 2021

Výnosy fondů v posledních 5 letech

Většina investorů odkládá peníze do investice s nadějí, že se je podaří v následujících několika letech zhodnotit lépe než na běžných vkladech. Protože ale ceny finančních aktiv v čase kolísají, není jisté, jak velkého zhodnocení můžeme dosáhnout.

Spoléháme na to, že historicky se ceny finančních aktiv v dlouhodobém období obvykle zvyšovaly a že tento trend přetrvá i nadále.

Abychom si dokázali představit, co se dělo s výnosy fondů v posledních 5 letech, provedli jsme výpočty průměrného zhodnocení investičních fondů, které nabízíme. Období 5 let je už relativně dlouhé a dovoluje nám zobrazit kolísání a střídání lepších i horších časových úseků. Do výpočtu průměrného zhodnocení jsme zahrnuli všechny fondy z naší nabídky, které mají alespoň 5letou historii a spočítali jejich průměrné zhodnocení zvlášť za akciové a dluhopisové fondy.

Jaký je výsledek? Průměrné zhodnocení akciových fondů se pohybovalo v pásmu 90 – 140 %, tedy od ztráty 10 % až po zhodnocení kolem 40 %. Z grafu je možné vidět, co znamená riziko kolísání hodnoty. Minulý rok v únoru a březnu zasáhla trhy zpráva o šířící se pandemii koronaviru, což mělo za následek propad ceny akciových fondů v průměru o více než 40 %. Akciové fondy se však dokázaly velmi rychle zotavit a aktuálně jsou již na hodnotách podobných tomu, kde byly na konci února 2020.

Vývoj dluhopisových fondů je pro srovnání mnohem méně kolísavý, což je přesně to, co bychom od dluhopisových fondů očekávali. Avšak ani ty se nedokázaly úplně ubránit výprodejům z února a března minulého roku, ačkoli pokles jejich ceny byl oproti akciovým fondům menší.

Pokud investujete část svých peněz do akciových fondů a část do dluhopisových fondů, bude hodnota vašeho investičního portfolia kolísat podle toho, jak velké je zastoupení akciových a dluhopisových fondů ve vašem investičním portfoliu. Equa bank pro tento účel používá k ilustraci 4 investiční strategie, které se liší právě zastoupením akciových a dluhopisových fondů – opatrná, mírná, růstová a odvážná. A protože už známe průměrné zhodnocení akciových a dluhopisových fondů, tak jsme mohli spočítat i historické výnosy investičních přístupů.

Rozdělit investici na část akciovou a část dluhopisovou může dávat smysl. Investoři, kteří hledají méně kolísání, ocení ve svém portfoliu dluhopisové fondy. Naopak investoři, kteří se rizika nebojí, budou zřejmě vybírat z akciových fondů a snažit se maximalizovat možné zisky. Při výběru optimální investiční strategie tak nezbývá než zopakovat, že je třeba, kromě jiného, dobře vážit náš vztah k riziku, délku časového horizontu a obecně schopnost nést případné ztráty.

 

Upozornění:

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí.Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.

Pro účely výpočtu byla použita skutečná data fondů v nabídce banky s alespoň 5letou historickou výnosností. Z těchto dat byl následně spočítán průměrný výnos akciových a dluhopisových fondů. Výpočty byly provedeny za období od 31.1.2016 do 1.2.2021. Do výpočtu je zahrnut vliv průběžných nákladů, které si účtují příslušné fondy. Výpočet nezahrnuje vliv vstupních poplatků.

Výpočet zahrnuje výnosnosti následujících fondů v CZK:

Akciové fondy: Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A CZK H, Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Global Dividend Fund A CZK H, NN (L) Climate & Environment - X Cap (hedged i), NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i), NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i), NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i), NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i), NN (L) International Central European Equity P Cap CZK, NN (L) Japan Equity - X Cap CZK (hedged i), NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK (hedged i), BNP Paribas Euro Equity H CZK, BNP Paribas US Growth H CZK, BNP Paribas Global Low Vol Equity CZK.

Dluhopisové fondy: Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Global High Yield Fund A CZK H, NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)          , NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK, BNP Paribas Euro Corporate Bond H CZK, BNP Paribas Global High Yield Bond H CZK, BNP Paribas Global Convertible H CZK.

Zdroje dat pro výpočty očekávaných výnosů jsou dostupné na stránkách investičních společností NN IP, BNP Paribas AM a Fidelity.