Investiční novinky

12. 10. 2020

Síla složeného úročení

O kolik více vydělají peníze při očekávaném zhodnocení 0,8 % ročně v porovnání s očekávaným výnosem 5 % ročně? Rozdíl je viditelnější s delším časovým horizontem. A to díky efektu složeného úročení, tedy situaci, kdy se vydělané peníze v dalším období dále zhodnocují. Neboli když peníze dělají další peníze.

Níže uvedený graf ukazuje, kolik budete mít z částky 500 000 Kč při různém očekávaném výnosu za 5, 10 a 20 let.

Výnos 0,8 % můžete brát jako průměrný výnos na bezpečných spořicích účtech v době psaní příspěvku (říjen 2020). Výnos 5 % pak může sloužit jako ilustrace průměrného dlouhodobého výnosu akciových fondů (průměrný 5letý výnos akciových fondů v nabídce banky činil ke dni 7.10.2020 4,5 % ročně bez započtení vlivu vstupních poplatků, viz níže detail k výpočtům).

Pokud vydělávají vaše peníze 0,8 % ročně, budete mít za 10 let téměř 542 tisíc korun. Pokud by ale za tu stejnou dobu vynášely vaše peníze zmíněných 5 % ročně, bude výsledná hodnota necelých 824 tisíc korun. Rozdíl tedy činí téměř 282 tisíc korun. U 20leté periody činí rozdíl již 770 tisíc korun.

V době nízkých úrokových sazeb na běžných bankovních vkladech je nutné velmi dobře vážit, jak s vydělanými penězi naložit. Bezrizikové varianty spořicích účtů pravděpodobně neochrání peníze před inflací, a jsou tak vhodné zejména k udržování pohotovostní finanční rezervy. Pokud ale už finanční rezervu máte, je dobré zvažovat alternativní způsoby zhodnocování. Ty sice vyžadují podstoupení investičních rizik, odměnou vám však může být možnost dosahovat vyššího zhodnocení v dlouhodobém horizontu.

 

Upozornění:

Výpočty provedla Equa bank a.s. k datu 7. 10. 2020. Výnosnost fondů nezahrnuje vliv vstupních poplatků. Výnos za 5 let počítán od 6. 10. 2015.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.

Seznam fondů, které byly použity pro účely výpočtu průměrných výnosů:

Akciové fondy: LU0979392767, LU1213835512, LU0979392841, LU1961889083, LU0979392924, LU1400167216, LU0429746091, LU0799821219, LU0405488742, LU0295015134, LU0295015480, LU1542713687, LU0082087353, LU0429745879, LU2033393641, LU0405488825, LU1458425730, LU1789409619, LU0823401228, LU0823434310, LU1022403593, LU1956131848.