Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média
Kateřina Petko
Head of PR & Internal Communications 
katerina.petko@equabank.cz

11. 5. 2017

Ke konci 1. čtvrtletí poskytla Equa bank úvěry se zárukami EIF ve výši 390 milionů korun

České firmy záruky EIF stále nevyužívají naplno

Ke konci března 2017 poskytla Equa bank malým a středním podnikům úvěry se zárukami Evropského investičního fondu (EIF) ve výši 390 milionů korun. Tyto úvěry jsou nabízeny v rámci programu COSME s finančním krytím Evropské komise a usnadňují přístup k financím pro rozvoj podnikání mikropodnikům a malým i středním firmám. Celkem za Českou republiku byly v rámci programu COSME již poskytnuty záruky ve výši 200 milionů EUR, využilo je přes dva tisíce malých a středních firem. 
 

Equa bank je jednou ze tří bank v ČR, která uzavřela spolupráci s EIF v oblasti poskytování záruk COSME. Z celkového stávajícího rozpočtu programu COSME je pro Equa bank alokováno 14 % z celkových prostředků určených pro ČR, což je 1,8 miliardy korun. Záruky nabízíme od listopadu 2016 a v současné době jsme z našeho rozpočtu vyčerpali již pětinu přidělených prostředků, což činí zhruba 7 % všech záruk poskytnutých v ČR,“ objasnil ředitel firemního bankovnictví Equa bank, Vojtěch Záškodný. 

V rámci EU se Česká republika v čerpání záruk z programu COSME řadí na 6. místo co do objemu poskytnutých úvěrů. „Pokud se ale na čerpání všech záruk EIF podíváme v poměru k HDP, jsme na 13. místě, například za Itálií, Maďarskem, Francií, Rumunskem či Polskem. Jasně zde tedy existuje potenciál pro zlepšení,“ uvedl Vojtěch Záškodný. „Ačkoliv se dostupnost financování pro malé a střední podniky dlouhodobě zlepšuje, firmy stále vidí překážky pro úvěrování vyplývající z některých regulatorních požadavků v EU nebo z požadavků na zajištění úvěrů. Program COSME je do značné míry řešením těchto překážek, neboť díky němu jsou úvěry poskytovány za nižších požadavků na zajištění, s vyšším úvěrovým limitem a s vyšším kreditem při schvalování,“ doplnil Vojtěch Záškodný. 

Zájem o firemní úvěry v ČR roste

Zájem o firemní úvěry neustále roste. Ke konci 1. čtvrtletí 2017 se celkový objem úvěrů poskytnutých firmám dostal poprvé přes hranici 1 bilionu korun. Dlouhodobě roste také podíl firemních úvěrů v cizích měnách (především v EUR). Na konci 1Q 2017 se tento podíl dostal poprvé přes hranici 30 %. „Pro firmy je dnes běžné obchodovat v cizí měně, proto je pro ně také přirozenější, brát si úvěry na rozvoj podnikání v měně, ve které obchodují. Rostoucí zájem o eurové úvěry potvrzuje důvěru firem v tuto měnu,“ dodal Vojtěch Záškodný. 

Objem firemních úvěrů v ČR rostl v 1. čtvrtletí v meziročním srovnání o 5 %, zatímco v EU pouze o 1,8 %. Po pěti letech také rostla v ČR celková úroková sazba na úvěrech, a to mezi kvartálně o 0,04 procentní body na 2,58 % p.a. Průměrná sazba firemních úvěrů v ČR je stále přibližně o 0,4 % vyšší než  sazba v eurozóně. Nárůst objemu firemních úvěrů je dán zvyšující se dostupností financování pro tento segment, která je spojena především s výbornou situací bank v oblasti likvidity, rostoucí konkurencí mezi bankami, využíváním nástrojů podpory ze strany Evropské investiční banky (EIB) a EIF a s optimistickými očekáváními dalšího ekonomického vývoje. Proti posilování poptávky po úvěrech naopak působí narůstající obliba financování prostřednictvím korporátních dluhopisů a hledání vnitřních úspor v provozu firem.