Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média 
Kateřina Petko
Head of PR & Internal Communications 
katerina.petko@equabank.cz


Etický kodex
PDF Raiffeisenbank International Group ke stažení ZDE
PDF Equa bank a.s. ke stažení ZDE

27. 5. 2016

Investiční plán pro Evropu: EIF a Equa bank podepsaly smlouvu, která přinese výhody malým a středním podnikům v ČR

Evropský investiční fond (EIF) a Equa bank podepsaly v České republice smlouvu v rámci programu COSME, která využívá podporu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je klíčovým pilířem Investičního plánu pro Evropu a jehož cílem je oživit investování do strategických projektů v Evropě.

Smlouva umožní Equa bank poskytnout v příštích dvou letech malým a středním podnikům úvěry ve výši 1,8 mld. Kč (přibližně 66,5 mil. eur). Díky zárukám poskytnutým EIF v rámci programu COSME s finančním krytím Evropské komise budou úvěry poskytovány za podstatně mírnějších podmínek týkajících se zajištění. Očekává se, že smlouva umožní Equa bank poskytnout dodatečné financování za výhodných podmínek více než 250 malým a středním podnikům.

Komisařka EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podnikání Elżbieta Bieńkowska ke smlouvě uvedla: „Smlouva COSME podpořená EFSI znovu demonstruje, že EU aktivně podporuje malé podniky, které jsou v České republice i v celé EU největším zdrojem nových pracovních míst. Díky této smlouvě získá více než 250 malých firem v České republice přístup k finančním prostředkům, které potřebují k rozvoji svých podnikatelských aktivit, a to je skvělá zpráva.“

Zástupce výkonného ředitele EIF Roger Havenith podpis smlouvy komentoval slovy: „Tato nová smlouva s Equa bank využívající záruky EFSI pomůže českým firmám získat přístup k finančním prostředkům, a to díky mírnějším požadavkům na zajištění. Zlepšování dostupnosti financování je hlavní součástí strategie EIF i EFSI a tato záruka je příkladem toho, jakým způsobem jsme schopni tohoto cíle dosáhnout.“

Petr Řehák, generální ředitel Equa bank, řekl: „Součástí hlavního poslání Equa bank je podpora rozvoje podnikatelů a malých firem, kteří jsou jedni z hlavních zdrojů ekonomického růstu. Jsme proto potěšeni, že Equa bank patří mezi pouhé tři banky na českém trhu, které podepsaly smlouvu s EIF. Díky programu COSME rozšíříme možnosti financování pro větší okruh klientů z řad malých a středních podniků.“

Tato transakce reflektuje závazek skupiny EIB promptně reagovat na požadavky členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu na urychlené spuštění konkrétních iniciativ v rámci EFSI směřujících k rychlejšímu poskytování úvěrů a uzavírání zajišťovacích transakcí, které mohou podpořit vznik nových pracovních míst a ekonomický růst v EU.

 

COSME
COSME je komunitární program pro konkurenceschopnost malých a středních firem pro období let 2014–2020, jehož celkový rozpočet činí 2,3 mld. eur. Minimálně 60 % programu bude zaměřeno na usnadnění přístupu k financování pro malé a střední podniky v Evropě s využitím dvou nástrojů. Nástroj pro úvěrové záruky (LGF) programu COSME podporuje záruky a protizáruky finančním institucím, a umožňuje jim tak ve větší míře poskytovat úvěry a leasingové financování malým a středním podnikům. Tento nástroj zahrnuje také sekuritizaci portfolií dluhového financování malých a středních podniků. Program COSME dále investuje prostřednictvím nástroje pro kapitálové investice pro růst do fondů poskytujících rizikový kapitál malým a středním podnikům zejména ve fázi expanze a růstu. Program COSME navazuje na úspěch Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) z let 2007–2013, který přispěl k mobilizaci úvěrů v objemu téměř 21 mld. eur a více než 3 mld. rizikového kapitálu pro více než 381 000 malých a středních firem v Evropě.
Pro získání přístupu k financování EU mohou podnikatelé kontaktovat vybrané finanční instituce ve své zemi: http://www.access2finance.eu/

Investiční plán pro Evropu
Investiční plán pro Evropu je zaměřen na odstraňování překážek investování, propagaci a poskytování technické pomoci investičním projektům a efektivnější využívání nových i existujících finančních zdrojů. Plán již přináší výsledky. Evropská investiční banka (EIB) odhaduje, že do května 2016 měl Evropský fond pro strategické investice (EFSI) v Evropě zahájit investice v objemu více než 100 mld. eur.

Aktuální údaje EFSI včetně členění podle odvětví a zemí naleznete zde. Pro více informací navštivte často kladené otázky.

Evropský investiční fond
Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podporovat mikropodniky a malé a střední podniky snadnějším přístupem k financím. EIF určuje a rozvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancování, které jsou konkrétně zacíleny na tento tržní segment.

Equa bank
Equa bank a. s. vstoupila na český trh v roce 2011. V současné době má Equa bank přes 200 000 klientů a provozuje 59 obchodních míst po celé České republice. Equa bank nabízí jednoduché, srozumitelné a transparentní služby osobního i firemního bankovnictví, k nimž patří bezplatné běžné a spořicí účty, víceměnové bezkontaktní platební karty, zlaté platební karty, hypotéky, spotřebitelské půjčky, pojištění, termínované vklady a podnikatelské úvěry. Jediným akcionářem Equa bank je společnost Equa Group Ltd vlastněná fondy AnaCap Financial Partners. AnaCap je jednou z předních evropských investičních společností zaměřených výhradně na sektor evropských finančních služeb.
Od vstupu na trh získala Equa bank řadu prestižních ocenění. Mimo jiné Equa bank šestkrát uspěla v soutěži Zlatá koruna v roce 2015, kdy již podruhé obhájila se svým běžným účtem 1. místo v Ceně veřejnosti. Zlatou korunu si odnesla také v kategoriích Úvěrů a Hypoték. V soutěži Hospodářských novin Nejlepší banka 2015 se umístila na 2. místě v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka. Equa bank získala také řadu prestižních zahraničních ocenění. Dle prestižního magazínu Global Banking & Finance Review byla dvakrát za sebou oceněna nejlepší retailovou bankou v České republice.