Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média
Markéta Dvořáčková 
Head of PR & Internal Communications 
marketa.dvorackova@equabank.cz

29. 7. 2013

Equa bank dosáhla meziročně trojnásobného objemu úvěrů a dvojnásobného objemu klientských vkladů!

Počet klientů dosáhl 50.000, z toho 64 % aktivně využívá Equa bank.

  • Bilanční suma vzrostla v 1. pololetí 2013 meziročně o 86 % na 13,2 mld. korun;
  • Úvěry klientům celkem vzrostly v 1. pololetí 2013 meziročně o 171 % na 8,4 mld. korun;
  • Vklady klientů celkem vzrostly v 1. pololetí 2013 meziročně o 96 % na 10,5 mld.;
  • Provozní zisk se zvýšil meziročně o 258 % na 76 milionů korun;
  • Počet klientů se zvýšil na 50 000; v meziročním srovnání jde o nárůst o 239 %
  • Tři ocenění v soutěži Zlatá koruna 2013: 1. místo za refinancování úvěrů – RePůjčku, 3. místo za běžný účet od Equa bank a 3. místo za hypotéku Equa bank.

(Předběžné neauditované finanční výsledky za období do 30. června 2013 podle českých účetních standardů.)

Výsledky za první pololetí jsou velmi dobré. V meziročním srovnání nám úvěry narostly o 171 % a vklady o 96 %. Rosteme rychle, podíl úvěrů ke vkladům máme 80 %, což odpovídá průměru českého bankovního trhu.  Poskytujeme služby 50 tisícům klientů, z nich 64 % aktivně využívá Equa bank. To je dobrý výsledek, který je v souladu s naším finančním plánem,“ uvedl Petr Řehák, generální ředitel a předseda představenstva Equa bank.

Vklady klientů se meziročně zvýšily o 96 % na 10, 5 mld. korun. Z toho vklady fyzických osob tvořily 9,3 mld. korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 103 %.

Celkový objem úvěrů vzrostl meziročně o 171 % na 8,3 mld. korun. Z toho objem poskytnutých hypotečních úvěrů činil 3,1 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 184 %.  Portfolio úvěrů živnostníkům, a malým a středním firmám vzrostlo meziročně o 87 % na 3,7 miliardy korun. “Jen za poslední rok jsme poskytli úvěry o objemu více než 5 miliard korun, což je na banku, která je na trhu stále ještě nováčkem, velmi dobrý výsledek. Úvěrujeme všechny klientské segmenty od občanů přes živnostníky až po malé a střední firmy či velké korporace. Díky obezřetnému řízení úvěrových rizik, je naše portfolio zdravé. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu se pohybuje bezpečně pod průměrem trhu. Velký zájem v poslední době evidujeme o naše unikátní refinancování spotřebitelských úvěrů -  RePůjčku. Díky RePůjčce  klienti doposud ušetřili více než 90 milionů korun, v průměru se přitom jedná o úspory ve výši 20 - 30 tisíc na každé refinancované půjčce,“ dodává Petr Řehák.

Celková výše aktiv dosáhla  ke konci pololetí 2013 13,2 miliard Kč, v meziročním srovnání to představuje nárůst o 86 %.

K červnu 2013 došlo k plánovanému navýšení vlastního kapitálu Equa bank o 753,6 milionu Kč. „Toto navýšení potvrzuje dlouhodobý záměr akcionáře vybavit banku dostatečným kapitálem pro její ambiciózní obchodní růst a je v souladu se strategickým plánem,“ uzavřel Petr Řehák.

Equa bank zakončila 1. pololetí i skvělými úspěchy v prestižní finanční soutěži Zlatá koruna 2013. Stala se tak jedinou „novou bankou“, která se umístila hned ve třech kategoriích. V kategorii Úvěry se umístil na 1. pozici produkt RePůjčka, v kategorii Účty se umístil na 3. pozici produkt Běžný účet Equa bank a stejnou pozici obsadil i v kategorii Hypotéky produkt Hypotéka Equa bank - snadné refinancování.