Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média
Markéta Dvořáčková 
Head of PR & Internal Communications 
marketa.dvorackova@equabank.cz

26. 9. 2016

Dobrovolníci Equa bank opět pomáhali neziskovým organizacím

U příležitosti 5. výročí působení na českém trhu uspořádala Equa bank v pořadí již 3. Dobrovolnický den. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi v Praze a regionech pomohli zaměstnanci banky celkem pěti neziskovým organizacím. 

„Dobrovolnický den je každoroční součástí oslav našeho působení na českém trhu. Během něj mají všichni zaměstnanci příležitost přispět na dobrou věc ať již finančně, nebo prací. Pracovních aktivit se letos zúčastnilo přes 80 dobrovolníků, což tvoří přibližně 13  % všech našich zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci přispěli finančně a podařilo se nám tak vybrat přes 52 tisíc korun, což je obrovský úspěch,“ říká Markéta Dvořáčková, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.

Dobrovolnický den se konal ve spolupráci s dětským stacionářem Dům tří přání, který již přes deset let pomáhá ohroženým dětem a jejich rodičům. Zaměstnanci Equa bank se podíleli na kultivaci tamější zahrady, dále pomohli vymalovat prostory zařízení a zapojili se do úklidových prací. V Praze se dobrovolníci zapojili také do úprav veřejného prostoru v rámci projektu Přístav 18600 a pomohli s úklidem výcvikových prostor Centra výcviku psů pro postižené Helppes. Na Severní Moravě pomohou (6. října 2016) s organizací vzdělávacího dopoledne speciální Mateřské škole Eliška.

Poprvé letos mohli zaměstnanci Equa bank pomoci neziskovým organizacím také prostřednictvím sportovních aktivit. Přes 20 sportovců „vysportovalo“ pro organizaci Helppes přes 17 tisíc korun.