Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média
Kateřina Petko
Head of PR & Internal Communications 
katerina.petko@equabank.cz

9. 8. 2016

Češi utrácí za svatby čím dál tím méně

Nejvíce šetří na vzpomínkových materiálech, později toho litují.

Zatímco v 70. letech byli Češi ochotni utratit za svatbu až šestinásobek průměrného platu, dnes na svatbách významně šetří. Průměrně za tuto životní událost v posledních šesti letech zaplatí jen dvojnásobek průměrné mzdy. Ti, kteří svatbu teprve plánují, za ní chtějí utratit ještě méně, a to pouze 1,7 násobek stávajícího průměrného platu. Nejvíce přitom Češi při svatbách šetří na vzpomínkových materiálech (videozáznamy, fotografové), na počtu pozvaných hostů a na svatební cestě.  Vyplynulo to z průzkumu Equa bank, který byl realizován v letošním červenci. 
 

Červencový průzkum probíhal mezi novodobými novomanželi, těmi, kteří si svatbu odbyli během 2. poloviny 20. století a těmi, kteří svatbu teprve plánují. Průzkum překvapivě ukázal, že svatba je pro lidi stále stejně významnou životní událostí, přesto jsou ale na ní ochotni čím dál více šetřit. Například v 70. letech zaplatily páry za svatbu nejčastěji šestinásobek průměrného měsíčního příjmu. Ten činil zhruba 2 300 Kčs*. Za čtyřicet let se průměrný plat zvýšil více než desetinásobně a průměrná mzda mezi lety 2010 až 2016 dosahovala zhruba 25 300 Kč*. V porovnání s generací svých rodičů ovšem dnešní novomanželé do svatby investují nejčastěji pouze dvojnásobek průměrné mzdy, tedy v průměru 50 400 korun. Ti, kteří svatbu teprve plánují, do ní chtějí investovat ještě méně, a to průměrně 43 400 korun. 

Stejně jako v jiných odvětvích je u investic do svateb patrný radikální propad na konci první dekády. Ekonomická krize změnila spotřebitelské chování. Od zmiňovaných sedmdesátých let totiž cena svatby rostla. Na přelomu milénia byly páry ochotny zaplatit zhruba trojnásobek průměrného měsíčního příjmu,“ vysvětluje Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Za uplynulých 40 let se také změnil způsob financování svateb.  Zatímco v 70., 80. i 90. letech to byli hlavně rodiče snoubenců, kteří platili buď svatbu celou, nebo na ni významně přispěli, trendem třetího tisíciletí je nezávislost snoubenců na financích svých rodičů. Například v posledních šesti letech si každý druhý pár platil svatbu sám, bez přispění rodičů. Většina z nich (86 %) si svatbu financovala z vlastních zdrojů, zbývajících 14 % párů si peníze vypůjčily, z toho 7 % od rodiny a 7 % od banky. „Samostatnost novomanželů při financování svatby se projevuje i při žádostech o úvěr. Přestože se většinou snoubenci snaží platit svatbu z úspor, stále častěji se setkáváme také s tím, že si na ni půjčí od banky,“ uvádí Jakub Pavel.  

Novomanželé při svatbě přitom nejčastěji šetří na kapele (40 %), svatební noci (37 %), svatební cestě (36 %), videozáznamu (31 %) nebo na profesionálním fotografovi (30 %). Kdyby mohli vrátit čas a rozhodnout se jinak, pětina z nich by na vzpomínkových materiálech nešetřila, stejný počet manželů by si dopřál i lepší svatební cestu.  

 

 

* Data týkající se průměrných mezd za mapované období poskytl Český statistický úřad.