Informace z banky a tiskové zprávy

Logo ke stažení
logo ve formátu PNG
logo ve formátu PDF
​​​​užití loga Equa bank - pravidla


Kontakt pro média 
Kateřina Petko
Head of PR & Internal Communications 
katerina.petko@equabank.cz


Etický kodex
PDF Raiffeisenbank International Group ke stažení ZDE

22. 7. 2020

60 % Čechů ustálo koronavirovou krizi bez dopadů do jejich peněženek

Přesto začínají Češi pro jistotu více šetřit

Koronavirová pandemie se prozatím neprojevila v peněženkách 60 % Čechů. Pokud Češi o své příjmy během pandemie přišli, bylo to především z důvodu dočasného snížení mzdy ze strany zaměstnavatele. Nejčastěji takto přišli až o 20 % svých příjmů. Přesto jsme národ optimistický. Strach z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich finance do budoucna, má jen 13 % Čechů. Nicméně neponecháváme nic náhodě a raději si začínáme vytvářet finanční polštář. Pod vlivem koronavirové epidemie začala spořit více než třetina Čechů. 60 % také omezilo své výdaje, nejčastěji za letošní dovolenou. Vyplývá to z červencového výzkumu Equa bank na reprezentativním vzorku české populace.

Finanční dopady koronavirové epidemie prozatím Češi moc nepocítili. Většina nezaznamenala žádný propad v příjmech, čtvrtina Čechů pak měla během vládních omezení příjmy snížené, nejčastěji o 20 %. Proto také téměř 88 procent Čechů nepožádalo v souvislosti s pandemií stát o žádnou finanční pomoc a ani se k tomu nechystá. „To, že Češi ve větší míře nepocítili finanční dopady koronavirové krize a rychle se zotavují z úsporných opatření, považuji za velmi dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro její oživení. Ochota Čechů utrácet pomůže řadě firem v restartu,“ uvedl Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank. „Že se Češi postupně vrací k normálu, vidíme i na růstu zájmu o spotřebitelské půjčky. Sazby půjček jsou totiž nyní na rekordně nízké úrovni, a proto není důvod odkládat plánované rodinné investice. Dopřejme si to, co potřebujeme a současně pomůžeme české ekonomice, “ doplnil Ondřej Hák.

Češi zůstávají optimisty také pokud jde o důvěru ve své zaměstnavatele – 6 z 10 Čechů nemá obavy ze ztráty zaměstnání. Tento postoj nijak koronavirová krize nezměnila, přibližně stejný počet Čechů věřil ve stabilitu svého zaměstnání již před vypuknutím pandemie (vyplývá to ze srovnání odpovědí s lednovým výzkumem Equa bank).

I když Češi nehledí do buducnosti nijak tragicky, chovají se racionálně a omezují zbytné výdaje. Nejčastěji, již s ohledem na stávající možnosti cestování, plánujeme ušetřit za dovolenou.  K tomu se chystá více než 40 procent Čechů. Dále chceme snížit jednorázové výdaje na oblečení (27 %) nebo stravování v restauracích (35 %) či na zábavu. Dokonce 14 % z nás už teď ví, že bude méně utrácet za vánoční dárky.

„Určitě je správné, že si Češi s rozvahou plánují své výdaje a chtějí si vytvářet finanční rezervu. Mít úspory pro nenadálé životní situace alespoň ve výši jedno až dvou měsíčních platů považuji za důležité. Vedle klasického spořicího účtu, lze uvažovat i o investicích do fondů*. Je nutné si uvědomit, že zhodnocení v nich není garantováno, ale na druhou stranu může být vyšší než inflace. Do fondů lze vkládat peníze každý měsíc po malých částkách a lze si tak vytvářet finanční polštář,“ vysvětluje Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Z průzkumu Equa bank vyplynulo, že Češi si finanční rezervy doposud moc nevytvářeli. Třetina Čechů má  pro strýčka Příhodu k dispozici jen  úspory do 10 tisíc korun. Větší než 50tisícovou rezervu má pak 44 % z nás. Přesto více než dvě třetiny dotazovaných tvrdí, že nenadálé výpadky příjmu by řešili tím, že by sáhli do úspor, pětina by si půjčila v rámci rodiny, 5 % Čechů by si šlo pro úvěr od banky, 5 % by požádalo o pomoc stát. Státní pomoc využili Češi především v souvislosti s koronavirovou pandemií. Podle výzkumu o nějakou formu této podpory dosud požádalo 8 % dotazovaných a další 5 % se k tomu chystá.  Rodinnému rozpočtu ulevují Češi také odkladem splátek úvěrů.Odložili jsme splátky všem, kteří o to požádali, což bylo zhruba 10 % klientů s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem. V současné době je již řada těchto úvěrů splácena a další postupně nabíhají. Někteří klienti, kteří původně o odkladu uvažovali, ho nakonec nevyužili, protože u nich nedošlo k razantnímu propadu příjmů.  Proto se rozhodli raději své dluhy v co nejkratší době umořit, vysvětlil Ondřej Hák.

*Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.