Sazebník investičních nástrojů a služeb Equa bank a.s.

Platný a účinný od 22. října 2020


1. Paušální poplatky

Vedení a správa majetkového účtu
Založení, vedení a zrušeníZdarma
Správa a úschova Investičních nástrojůZdarma


2. Vstupní poplatky

Nákup Investičních nástrojů v rámci Drobného investování
Bez rozdílu částky investiceZdarma
Pravidelný měsíční nákup Investičních nástrojů
Držitelé aktivní Zlaté karty Premium nebo Premium plus    Zdarma
Ostatní bez rozdílu částky investice    1,9 %
Jednorázový nákup Investičních nástrojů
Do 499 999 Kč1,9 %
Od 500 000 Kč1,5 %


3. Poplatek za prodej a převod Investičních nástrojů

Prodej a převody Investičních nástrojů
Prodej Investičních nástrojůZdarma
Převod mezi Majetkovými účty různých KlientůZdarma
Převod od Jiného distributora na Majetkový účetZdarma
Převod z Majetkového účtu k Jinému distributoroviZdarma4. Přijaté pobídky

Informace o povaze pobídek, jejich přípustnosti a podmínkách jejich vyplácení jsou uvedeny v Produktových podmínkách pro poskytování investičních služeb Equa bank a.s., včetně informace o pobídkách přijímaných Equa bank od Emitentů a Manažerů v podobě části Poplatku za správu (tzv. trailer fee). Výše těchto Přijatých pobídek se liší v závislosti na mnoha faktorech a je stanovena konkrétně pro každý Investiční nástroj. Níže uvádíme orientační výše Přijatých pobídek (tzv. trailer fee), které Equa bank pobírá od Emitentů a Manažerů:

Typ Investičního nástrojeVýše pobídky
Akciový fond0 % až 1,2 %
Dluhopisový fond0 % až 0,75 %
Smíšený fond0 % až 1,2 %