Investiční novinky

15. 2. 2021

Přehled výnosnosti fondů k 1. 2. 2021

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 1. 2. 2021.
6. 1. 2021

Vybírejte fondy odpovídající vašim investičním preferencím

Equa bank rozšířila možnosti investiční aplikace o vyhodnocování souladu mezi investičními preferencemi klienta a produktovými vlastnostmi nabízených investičních fondů. To by vám mělo umožnit snadněji se orientovat v nabídce investičních fondů a případně si vybírat pouze takové fondy, u kterých existuje soulad s vašimi preferencemi.

31. 12. 2020

Přehled výnosnosti fondů k 31. 12. 2020

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 31. 12. 2020.
11. 12. 2020

Investice do zdravotnictví – rozšiřujeme nabídku investičních fondů

Zvýšený zájem o oblast zdravotnictví spojený s aktuální pandemií covid-19 a hledáním efektivní vakcíny, ale i širšími trendy, které souvisí se stárnutím populace, růstem střední třídy a požadavkem na zlepšování zdravotních služeb, vede investory k hledání investičních možností právě v sektoru zdravotnictví.

30. 11. 2020

Přehled výnosnosti fondů k 30. 11. 2020

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 30. 11. 2020.
13. 11. 2020

Za jak dlouho se zdvojnásobí hodnota vkladu nebo investice?

Výše úrokové sazby nebo očekávaného zhodnocení našich peněžních prostředků je důležitou informací o tom, jak dobře naše peníze „pracují". Pro lepší představu o síle úročení je možné si ilustrativně ukázat jednoduché pravidlo, které nám přibližně řekne, za jak dlouho (počítáno v letech) se naše úspory při daném úročení zdvojnásobí.

13. 11. 2020

Poznáváme nabídku akciových fondů

Equa bank nabízí 22 akciových fondů s různým geografickým zaměřením. Globální fondy zaměřené na světové akcie tvoří polovinu nabídky (11 fondů), následují regionální fondy zaměřené na americké nebo evropské akcie a pak fondy rozvíjejících se trhů.

9. 11. 2020

Přehled výnosnosti fondů k 4. 11. 2020

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 4. 11. 2020.
13. 10. 2020

Přehled výnosnosti fondů k 2. 10. 2020

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 2. 10. 2020.
12. 10. 2020

Síla složeného úročení

O kolik více vydělají peníze při očekávaném zhodnocení 0,8 % ročně v porovnání s očekávaným výnosem 5 % ročně? Rozdíl je viditelnější s delším časovým horizontem. A to díky efektu složeného úročení, tedy situaci, kdy se vydělané peníze v dalším období dále zhodnocují. Neboli když peníze dělají další peníze.