Investiční aplikací krok za krokem

Investování s Equa bank je rychlé a jednoduché. Stačí udělat jen několik kroků a můžete si začít plnit své investiční cíle.


Mějte prosím na paměti, že investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.
1. Nejdříve si zvolte svůj investiční cíl. Pokud vám výchozí nabídka nevyhovuje, můžete zvolit vlastní cíl nebo automatické investování při platbě kartou Equa bank.

Výběr investičního cíle

TIP:  Investování není o hledání správného názvu cíle. Ten si můžete libovolně měnit. Důležité je začít. Pokud si z investování vytvoříte dobrý návyk, můžete být překvapeni, jakých výsledků lze dosáhnout.

2. Po výběru cíle vás čeká investiční kalkulačka.  Zde si můžete libovolně pohrát s různými nastaveními tak, jak vám to vyhovuje nejvíce.

Investiční kalkulačka

TIP:  Pravidelné investice pomáhají dosahovat dobrých výsledků v dobách,  kdy trhy kolísají. Rovněž mějte na paměti, že s delší dobou investování roste šance na to, že svého cíle dosáhnete (tedy čím déle, tím obvykle lépe).

3. Pokud jste si nastavili detaily investice, přejdete do výběru produktů – fondů.

Výběr investičního fondu

TIP:  Začít investovat můžete do jednoho nebo více fondů. Nabídka fondů zahrnuje fondy akciové, dluhopisové nebo smíšené. Částku investice si můžete také bez problémů změnit.

3a. Výběr fondů provedete na kartě se seznamem nabízených fondů. Každý fond lze rozkliknout a zobrazit kartu fondu s jeho detaily. Vybrané fondy vidíte na záložce "Moje produkty".

Podrobný rozpis fondů i s detaily - rizikovost, minimální investice, do čeho investují apod.


TIP:  Při výběru fondů věnujte pozornost nejen tomu, jak se fondu historicky dařilo. Mějte na paměti, že minulá výkonnost nezaručuje, že se fondu bude dařit i v budoucnu.

3b. Karta fondu zobrazuje kromě jiného i krátký popis toho, do čeho daný fond investuje, jaký je poplatek za správu fondu, případně hodnocení celkové výkonnosti agenturou Lipper.

Ukázka detailu investičního fondu Fidelity Funds

TIP:  Před investicí do fondu se seznamte s dokumentací. Pozornost věnujte zejména dokumentu Klíčové informace pro investory, prospektu a měsíční zprávě manažera fondu.

4. Investiční dotazník obsahuje několik otázek, kterými si ověříte, že investicím dostatečně rozumíte a že zároveň splňujete podmínky kladené na cílový trh.

Náhled jak vypadá investiční dotazník

TIP:  Pokud si nejste jistí, jestli investicím rozumíte v potřebné míře, navštivte stránku https://www.equabank.cz/investice, kde se o investicích dozvíte více. Nebo si domluvte schůzku s bankéřem.

5. Než vše potvrdíte, čeká na vás obrazovka se shrnutím. Zde si zkontrolujte, jestli pokyny obsahují vybrané fondy, jestli odpovídá účet, ze kterého bude investici platit, a data požadované realizace investice jsou ta, která jste si zvolili. Poté stačí potvrdit SMS kódem

Shrnutí prováděné investiceJak potvrdit investici SMS kódem
A co když už investici máte? Pro vás jsme připravili

12 tipů, jak spravovat vaše investice

​​​​​​​

1. Přehled investičních cílů bude vaše nová výchozí obrazovka ve vašem internetovém bankovnictví v záložce "Investice". Zde uvidíte, jaké investiční cíle jste si založili a jaká je jejich aktuální hodnota. V případě, že kliknete na název investičního cíle, zobrazí se jeho detail.Přehled vašich investic v internetovém bankovnictví

 

2. Nelíbí se vám, jak se investiční cíl jmenuje? Tak si ho jednoduše přejmenujte.


Přejmenování investičního cíle


TIP:  Investičních cílů můžete mít libovolné množství. Každý cíl představuje jednu „obálku“, ve které jsou evidovány nakoupené fondy.

 

3. Sledovat zadané pokyny k nákupu nebo prodeji je možné po kliknutí na tlačítko "Přehled pokynů k obchodu" v detailu investičního cíle.  Zde naleznete čekající pokyny, pokyny ve zpracování (nevypořádané pokyny), provedené pokyny a pokyny neprovedené.


Přehled pokynů k obchodu - čekající pokyny, pokyny ve zpracování, provedené pokyny, neprovedené pokyny

 

 

4. Čekající pokyny je možné nejpozději jeden pracovní den před dnem obchodu tlačítkem křížku zrušit nebo pomocí tlačítka tužky editovat. 

5. Kromě čekajících pokynů jsou zobrazeny i pokyny neprovedené. Důvodem neprovedení pokynu může být například nedostatek prostředků v době, kdy dochází ke stržení peněz z peněžního účtu.


TIP Nerealizované pokyny lze pomocí tlačítka ve sloupci "Akce" jednorázově opakovat.

 

6. Záložka "Výpisy" v dokumentech obsahuje měsíční výpis z majetkového účtu, který zobrazuje pohyby (nákupy a prodeje fondů) a peněžně vyjádřené zůstatky ke konci daného měsíce.


Měsíční výpis z majetkového účtu

 

7. Přehled o investicích naleznete na detailu investičního cíle


TIP:  Ačkoli detaily investičního cíle a výnosy jednotlivých fondů lze sledovat na denní bázi, obecně platí, že při dlouhodobější investici není vhodné tak činit. Investování není spekulace. Čím častěji budete sledovat pohyby na trzích, tím větší je šance na to, že budete činit impulzivní rozhodnutí bez ohledu na nastavený investiční cíl.

 

8. Chcete si do svého portfolia dokoupit další fond? Stačí si otevřít detail investičního cíle a rozbalit odkaz Investiční produkty v portfoliu. Zde je k dispozici tlačítko pro zadání pokynu k nákupu.

 


Detail investičního cíle a možnost nakoupit další investiční fond

 

 

9. Při otevření formuláře k nákupu se zobrazí všechny fondy ve vašem portfoliu. Tlačítkem "Změnit" můžete fondy zaměnit za jiné, které jsou v nabídce.

 


 

10. Ke stejnému účelu sloučí tlačítko "Rychlý nákup" na přehledu investičních cílů. Opět dojde k otevření formuláře pro zadání nákupních pokynů.


 

11. Zadat pravidelnou investici je možné pomocí tlačítka "Vytvořit novou" na detailu investičního cíle.

 


 

 

12. Zkuste automatické investování při platbě kartou. Je to jednodušší, než si myslíte. Vyberte částku, kterou chcete dávat při platbě kartou stranou, a fond, do kterého chcete investovat. Jakmile se načte částka alespoň 100 Kč, tak ve zvolené obchodní dny dojde k nákupu vybraného fondu.


Drobné investování při platbě kartou

TIP:  Drobné investování můžete kdykoli pozastavit, změnit vybraný fond nebo částku investice. Je to jen na vás.