Investice pro každého
a nyní navíc s bonusem 500 Kč

Nenechte své peníze ležet ladem. Inflace vám z nich za 15 let ukrojí třetinu! Dejte si každý měsíc něco málo stranou
​​​​​​​a nechte své peníze pracovat za vás.

 • Nyní navíc k jakékoliv první investici získáte bonus 500 Kč na váš účet

 • Začněte investovat již od 100 Kč automaticky při platbě kartou

 • Očekávané zhodnocení investice 3–6 % ročně 

 • Jednoduché a rychlé zřízení online

  Podmínky akce Bonus 500 zde.

1 ze 7

Čechů investuje do podílových fondů

5 let

je průměrná plánovaná doba investice

1 500 Kč

je průměrná měsíční investice

9,65 %

je průměrný roční výnos amerických akcií za posledních 90 let

Co je vaším cílem?

Jak to funguje?

 • 1. Cíl

  Vyberte cíl, výši investice a dobu, po kterou budete investovat.

 • 2. Přístup

  Zvolte míru rizika, která vám nejvíce vyhovuje.

 • 3. Investování

  Začněte pravidelně investovat (občasné výpadky nevadí).

 • 4. Dosažení cíle

  Užíváte si dobrý pocit, protože vaše peníze pracují na splnění vašeho cíle.

Jak to funguje?

 • 1. Cíl

  Vyberte výši částky, kterou budete odkládat při každé platbě kartou.

 • 2. Přístup

  Zvolte míru rizika, která vám nejvíce vyhovuje.

 • 3. Automatické investování

  Začněte pravidelně platit kartou a investujete automaticky.

 • 4. Dosažení cíle

  Užíváte si dobrý pocit, protože máte rezervu na horší časy nebo něco na přilepšenou.

Proč investovat s námi?

 • Máme licenci obchodníka s cennými papíry
 • Podléháme dohledu ČNB
 • Naši bankéři mají odbornou zkoušku
 • Důvěřuje nám již 400 000 aktivních klientů

Časté dotazy

 • Jak to funguje?

  Přihlaste se do svého internetového bankovnictví, kde je pro vás připravena nabídka investičních cílů pro řešení různých životní situací. Investiční cíl můžete libovolně upravovat pomocí kalkulačky tak, aby výsledek odpovídal vašim přáním a požadavkům. Investiční kalkulačka vám ukáže důležité informace o možnostech, které vám investování s Equa bank může přinést.
  Nebo navštivte naši pobočku a nechte se obsloužit naším bankéřem.
 • Jaká je šance že přijdu o peníze?

  Výnosy z investic nejsou garantované a není zaručena návratnost původní investované částky. Ceny fondů odrážejí hodnotu investičních nástrojů, do kterých fondy investují, a ty mohou v čase kolísat. Pro minimalizaci rizik spojených s hodnotou investice je vhodné investovat pravidelně, ideálně na delší dobu (například 5 let) a do portfolia složeného z akciových a dluhopisových fondů.
 • Jaké jsou poplatky?

  • Nulové poplatky za zřízení a zrušení investičního účtu.
  • Nulové poplatky za vedení investičního účtu.
  • Nulové poplatky za správu a úschovu cenných papírů.
  • Žádné výkonností poplatky.
  • ​​​​​​​Platíte pouze tehdy, pokud skutečně investujete – od 1,1 % z částky nákupu.
 • Jak vychází podílové fondy ve srovnání s dalšími produkty?

  Za posledních šest let bychom investicí do růstového typu investičního portfolia (se 60 % podílem akcií) vydělali více než 40 % (5,7 % ročně), a to po odečtení vlivu inflace. Stavební spoření by nám za tu samou dobu vydělalo zhruba 7 % (1,1 % ročně). Naopak peníze na spořicím účtu by ze své hodnoty reálně ztratily, a to zhruba 5 % (-0,9 % ročně). Zdroj: viz Vysvětlení grafu.
 • Proč investovat do podílových fondů?

  Podílové fondy představují ideální způsob investování pro širokou veřejnost. Jsou dostupné, likvidní, spravované profesionálními správci a portfolio fondů je již rozložené mezi akcie a dluhopisy různých společností nebo státních orgánů.
 • Jak je to se zdaněním fyzických osob při investování?

  Pokud svoji investici ve fondu prodáte po 3 letech a více, je příjem z jejího prodeje od zdanění osvobozen. Pokud v jednom kalendářním roce nebude Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) vyšší než 100 tisíc korun, bude tento příjem od zdanění osvobozen bez ohledu na dobu vlastnictví prodávané investice. Pokud však v jednom kalendářním roce přesáhne Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) částku 100 tisíc korun a současně mezi nákupem a prodejem prodávané investice neuplynuly alespoň tři roky, musí se příjem z jejího prodeje zahrnout do daňového přiznání (jde o tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů). Proti zdanitelnému příjmu je pak možné uplatnit výdaje vynaložené na jeho dosažení, tj. zejména nákupní cenu prodávaných fondů a případné další náklady (např. poplatky) spojené s jejich nákupem či prodejem.

  ​​​​​​​Pokud by výše osvobozeného příjmu z prodeje investice ve fondech přesáhla částku 5 milionů korun, je třeba tuto skutečnost oznámit Vašemu finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

  Mějte prosím na paměti, že daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.

 • Jak rychle si můžu peníze vybrat?

  Investování s Equa bank je flexibilní. Z podílových fondů lze kdykoli vystoupit a získat peníze zpět přibližně do 5 pracovních dnů.
 • Jak jsou peníze v investici chráněny?

  Equa bank má licenci obchodníka s cennými papíry a podle zákona přispíváme do Garančního fondu OCP. Ten zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Ochrana tedy neznamená garanci výnosu nebo uchování hodnoty investice. Garanční fond není státním fondem, zdrojem jeho majetku jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry. Garanční fond poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR. Vaše investice tak není závislá na tom, jak se Equa bank bude dařit!
 • Jak zvolit investiční přístup?

  Zjednodušeně se dá říci, že pro investiční cíle s kratší dobou investování (například od 3 let) je vhodnější „bezpečnější“ investiční přístup (např. opatrný nebo mírný). Naopak u dlouhodobějších investičních cílů je vhodnější volit investiční přístup s vyšším podílem akciových fondů a potenciálně i vyšším očekávaným výnosem (investiční přístup růstový nebo odvážný).
 • Jaké jsou minimální částky pro investici?

  Investici je možné nakoupit již od 100 Kč.
 • Co je to diverzifikace?

  Diverzifikace znamená, že investice je rozdělená do více finančních aktiv. Cílem diverzifikace je omezit specifická rizika související s investováním do jednotlivých investičních titulů.
 • Co je drobné investování?

  Drobné investování umožňuje investovat malé částky v závislosti na platbě platební kartou. Drobné investování je vhodné pro klienty, kteří se s investicemi chtějí seznámit. Při každé platbě kartou se vám načte zvolená částka investice, a jakmile dosáhne načtená částka minimální hodnoty 100 Kč, dojde ve stanovený den v měsíci k nákupu podílového fondu. Stanovenými dny pro nákup investice v rámci služby drobného investování je každého 7.,14., 21. a 28. v měsíci.
 • Kdo může investovat s Equa bank?

  Aktuálně jsou investiční služby dostupné klientům z České a Slovenské republiky.

Zavolejte nám

Chcete si nezávazně promluvit o možnostech investování?
​​​​​​​Získat odpovědi na své dotazy?

Jsme tu pro vás 
​​​​​​​každý všední den
od 8 do 18 hodin:

 222 010 100
zpět

Poradit se s bankéřem

Zavolá vám náš investiční bankéř a pobaví se s vámi o tom, co potřebujete. Zodpoví všechny vaše otázky a pomůže vám začít s investováním .

Údaje použijeme pouze k Vašemu oslovení.
Memorandum pro zpracování osobních údajů.

zpět

Jak jsme hodnoty spočítali?

Předpokládaná výnosová procenta jednotlivých scénářů jsou počítána na základě historického vývoje podkladových aktiv. Podkladová aktiva představují burzovně obchodované fondy nebo jiná odpovídající aktiva, která podle Equa bank nejlépe reprezentují třídu akcií a dluhopisů.

Význam scénářů lze popsat následujícím způsobem: Šance na získání částky větší, než je hodnota optimistického scénáře, je 30 % (nízká pravděpodobnost). Naopak šance na získání částky větší, než je hodnota pesimistického scénáře, je 95 % (vysoká pravděpodobnost). U očekávaného scénáře, na kterém je založena předpokládaná hodnota investice, je šance na získání částky větší, než je hodnota očekávaného scénáře, 60 %.

​​​​​​​Předpokládaná výnosová procenta a zobrazované výpočty jsou pouze informativní a orientační. Skutečný výnos investice bude závislý na reálném tržním vývoji. V uváděných odhadech nejsou zahrnuty transakční náklady, dopad kurzových pohybů ani vliv inflace.

zpět

Jak jsme hodnoty spočítali?

Výnos investice je počítán na historických datech portfolia složeného z burzovně obchodovaných fondů se 60 % podílem akcií a 40 % podílem dluhopisů a se započtením 2 % vstupního poplatku.

​​​​​​​Výnos spořicího účtu je počítán s použitím nejvyšších dosažitelných sazeb u Equa bank se započtením 15 % srážkové daně.

​​​​​​​Výnos stavebního spoření je počítán jako hodnota naspořené částky při měsíční úložce 1389 Kč na 6 let s úrokovou sazbou 2 %, 15 % srážkovou daní, státním příspěvkem a ročním poplatkem 300 Kč.

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Konečná výše investice závisí na celkovém tržním vývoji.