{{& title}}

12. 10. 2020

Výnosnosti fondů v čase

Podzimní období předznamenává blížící se konec roku. Roku, který bude patřit mezi velmi unikátní z pohledu toho, co se na finančních trzích odehrálo.

Začátek roku byl ještě ve znamení nadějných vyhlídek ohledně růstu světové ekonomiky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Z Číny však už v té době přicházely informace o šířící se nákaze Covid-19.

A byla to právě světem se šířící pandemie koronaviru, která silně zasáhla do vývoje na trzích. Světové akciové indexy poklesly během února a března až o 30 % a mnozí investoři vytušili jedinečnou příležitost. Někteří však takto velké výkyvy neustáli a své investiční pozice uzavírali.

A právě kolísání cen na finančních trzích je něco, s čím musí investoři počítat. Patří to k náladám, kterými trhy prochází. Dlouhodobý charakter trhu však bývá spíše růstový. V dlouhodobém horizontu dokáže trh trpělivé investory odměnit.

Abychom mohli více přiblížit, jak čas pracuje ve prospěch investorů, spočítali jsme průměrné výnosy akciových, dluhopisových a smíšených fondů v nabídce banky za jednotlivá období do 7. 10. 2020 a výsledné hodnoty jsme zanesli do grafu. Seznam fondů, které byly podkladem pro výpočet, uvádíme níže.