Press release and News

Logo download
logo in PNG
logo in PDF
use of the logo of Equa bank - rules

Press contact
Kateřina Petko
Head of PR & Internal Communications 
katerina.petko@equabank.cz

1. 10. 2020

U Equa bank je možné investovat bez vstupního poplatku až do konce října

Až do konce října umožňuje Equa bank investovat bez vstupního poplatku do 37 fondů, které nabízí. Díky zájmu o tuto formu investování totiž prodlužuje „poplatkové prázdniny“ o další měsíc až do 30. října 2020.

„Růstu zájmu našich klientů o investování pomáhají nejen poplatkové prázdniny, které nabízíme, ale i vývoj na finančních trzích. Po jarním propadu způsobeném výprodeji, které měly kořeny v panice související s pandemií Covid-19, se ceny fondů postupně vrací na původní hodnoty ze začátku roku, některé dokonce výrazně zhodnotily. Druhým faktorem, který motivuje k investicím do fondů, je pokles úrokových sazeb na českém trhu, který vede klienty ke zvažování alternativních způsobů zhodnocování, které právě investiční fondy nabízejí,“ řekl David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

„Velký zájem mezi investory je o globální akciové i dluhopisové fondy a dále pak o fondy zaměřené na americký akciový trh a tematické fondy. Právě aktuálnímu trendu tematického investování jsme vyšli nedávno vstříc, když jsme do naší nabídky zařadili několik fondů, které se řídí touto investiční strategií. Tematické fondy jsou alternativou k tradičním investičním strategiím. Faktorem jejich úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu prostřednictvím využití dlouhodobých a trvalých trendů, jakou jsou například cíle udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN,“ upřesňuje David Kögler z Equa bank.

Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování podle investičních cílů. Zájemce si může vybrat z nabídky životních situací, které chce investicí řešit. V nabídce se zobrazují typické cíle, jako jsou například přilepšení na stáří nebo tvorba finanční rezervy. Pomocí investiční kalkulačky si klient může svůj cíl libovolně upravovat tak, aby nejlépe vystihoval jeho potřeby. Investovat přitom může do nabídky 37 korunových fondů pokrývající globální i regionální akciové a dluhopisové trhy od renomovaných a důvěryhodných správcovských společností – BNP Paribas AM, Fidelity a NN IP.

„Růst zájmu o investice se odráží i v růstu počtu našich aktivních investičních klientů, kterých máme téměř 6 000. Z pohledu prodejních kanálů roste význam internetového bankovnictví, které se co do objemu transakcí vyrovná obchodům zadávaných na pobočkách,“ vysvětluje David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Samozřejmostí u Equa bank je, že klienti neplatí poplatky za zřízení, vedení či zrušení investičního účtu, stejně jako za správu a úschovu cenných papírů. Klienti neplatí bance ani žádné výstupní nebo výkonnostní poplatky.

Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.

Více na: www.equabank.cz/investice