{{& title}}

13. 11. 2020

Poznáváme nabídku akciových fondů

Equa bank nabízí 22 akciových fondů s různým geografickým zaměřením. Globální fondy zaměřené na světové akcie tvoří polovinu nabídky (11 fondů), následují regionální fondy zaměřené na americké nebo evropské akcie a pak fondy rozvíjejících se trhů.

Geografické rozložení fondu je obvykle snadno zjistitelné už ze samotného názvu fondu. Co když nám ale toto rozdělení nestačí a chtěli bychom například zjistit, jaké je sektorové rozložení fondů? Tedy jestli fond investuje spíše do technologií nebo naopak v oblasti financí? To už je složitější otázka, která vyžaduje více času na analýzu. A my jsme ji připravili pro vás.

Začněme fondy investující do sektoru informačních technologií (IT). Sektor IT je růstovým sektorem, který v poslední době pomáhal akciovým trhům v růstu a tento růst se zrychlil s příchodem pandemie covid-19. IT sektor zviditelňují zejména velké značky typu Apple, Amazon, Google, Facebook nebo Microsoft.

Všechny akciové fondy v nabídce investují větší nebo menší část svého portfolia v sektoru IT – nejvíce do sektoru IT pak investuje tematický fond BNP Paribas Disruptive Technology (63 %), následuje BNP Paribas US Growth (44 %) a NN (L) Smart Connectivity (38 %). Naopak nejméně mají v sektoru IT zainvestováno fondy BNP Paribas Aqua (6 %), NN (L) European Equity (8 %) a BNP Paribas Emerging Equity (10 %). Pokud tedy investor hledá investici s cílem získat expozici na technologický sektor, anebo naopak omezit tento sektor ve svém portfoliu, má z čeho vybírat.

Kromě růstových sektorů může být zajímavé hledat fondy s expozicí na více hodnotový sektor, kterým je například sektor financí. Banky jsou již delší dobu pod tlakem klesajících marží a nízkých úrokových sazeb, které dramaticky snížili jejich ocenění. A to může být pro některé investory zajímavou příležitostí.

Následující fondy v nabídce Equa bank mají největší zastoupení sektoru financí: NN (L) International Central European Equity (31 %), Fidelity Funds - America Fund (24 %) a Fidelity Funds - Global Dividend Fund (19 %). Nejmenší zastoupení sektoru financí mají fondy BNP Paribas Disruptive Technology (0 %), NN (L) Climate & Environment (0 %) a BNP Paribas Aqua (3 %).

Sektorové rozdělení fondů může usnadnit pochopení toho, proč se některým fondům nyní daří lépe a některým méně. Rostoucí sektory typu IT nebo luxusního zboží prožívají boom, naopak sektory spojené s bankovnictvím nebo sektorem energií jsou pozadu.

Přehlednou tabulku se sektorovým rozdělením akciových fondů v nabídce banky naleznete zde.

 

Upozornění:

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Equa bank a. s. neposkytuje právní ani daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Equa bank a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.