Press release and News


Press contact
Tereza Kaiseršotová
PR Manager
tereza.kaisersotova@rb.cz

17. 1. 2021

Equa bank v roce 2020 rostla dvojciferně bilanční suma i počet klientů

Od svého vstupu na český bankovní trh před osmi lety vykazuje Equa bank růst ve všech produktových oblastech. Stala se lídrem v oblasti klientsky srozumitelného bankovnictví a dlouhodobě patří k nejúspěšnějším českým bankám v získávání nových klientů. Jejich počet stále roste dvouciferným tempem – v roce 2020 se meziročně zvýšil o 13 % na 477 tisíc. Bilanční suma banky zaznamenala meziroční nárůst o 15 % a dosáhla tak 73 mld. Kč. Zisk banky byl ovlivněn především tvorbou rezerv na půjčky z úvěrového moratoria, i tak se bance v minulém roce podařilo zachovat vysokou obchodní výkonnost v období omezení ekonomiky spojené s pandemií Covid-19.

Ke konci roku 2020 se bilanční suma Equa bank v meziročním srovnání zvýšila o 15 % na více než 73 miliard korun. Rostl zájem klientů o úvěrové produkty Equa bank – celkový objem úvěrů se zvýšil o 6 % a přesáhl 49 miliard korun. Objem vkladů vzrostl ke konci roku o 16 % na více než 64 miliard korun.

Konsolidované provozní výnosy Equa bank za rok 2020 ve výši 2 mld. Kč zůstaly na úrovni historicky rekordního roku 2019. Equa bank tak úspěšně kompenzovala snížení ziskovosti v důsledku prudkého poklesu makro-sazeb vynikajícími obchodními výsledky. A to zejména pokračujícím růstem úvěrového portfolia, které se podařilo bance udržet, a to i přes veškerá omezení spojená s pandemickou situací v ČR.

Úvěrové moratorium a zhoršený výhled ekonomiky si vyžádal zvýšenou tvorbou opravných položek k možným budoucím ztrátám z úvěrů. Zde se projevila i mimo jiné jistá procykličnost mezinárodních účetních standardů. Zvýšená tvorba opravných položek se následně odrazila ve vyšších rizikových nákladech, a tedy poklesem konsolidovaného zisku za rok 2020 - meziročně o 55 %.