Press release and News


Press contact
Tereza Kaiseršotová
PR Manager
tereza.kaisersotova@rb.cz

14. 9. 2021

Češi chtějí ochránit své peníze před inflací jejich „zaparkováním“ ve fondech

Investicím do fondů přichází Češi na chuť stále více. Jde totiž o nejdostupnější formu investování peněz s možností zajímavého zhodnocení. Podle výzkum Equa bank investuje do fondů 31 % dospělých Čechů1). Nejčastěji investují pravidelně každý měsíc a menší částku – s jasným cílem ochránit peníze před inflací. Dávají proto přednost rizikovějším, ale potenciálně výnosnějším akciovým a smíšeným fondům.

Equa bank se ve svém výzkumu2) podívala podrobněji na investující Čechy. Větší část z nich (60 %) investuje do fondů pravidelně. Tři čtvrtiny investují dokonce jednou měsíčně, a to nejčastější částku do 2 000 Kč. To, že investování představuje spíše dlouhodobou aktivitu, potvrzuje téměř polovina respondentů, jejichž časový horizont je delší než 5 let.

Nejčastější cesta k investicím do fondů vede přes banky – fondy prostřednictvím bank nakupují dvě třetiny investujících Čechů. Na druhém místě jsou finančně poradenské firmy (jedna pětina) a na třetím specializované makléřské firmy (12 %).

Investice při platbě kartou

Mezi pravidelnými investory se prosazuje trend automatických drobných investic např. při platbě kartou. Využívá ho již 15 % českých investorů a dalších 32 % to považuje za zajímavou možnost, byť ji zatím nevyužívají.

„Equa bank jako jedna z prvních bank na českém trhu umožnila klientům automatické investice při každé platbě kartou. Klient si může nastavit, jak často a jaké částky (například 10, 20 nebo 50 Kč) chce odkládat při každém použití platební karty,“ říká David Kögler, Head of Investment Products, Equa bank. „Drobné investice si u našich klientů získaly velkou popularitu - třetina investičních klientů Equa bank využívá právě tuto službu.“

Proč investujeme?

Možnost investovat i menší částky je důvodem proč se 44 % českých investorů pro tuto formu zhodnocení peněz rozhodla. Podle čtvrtiny je k tomu vedla skutečnost, že jde o jednoduchý nástroj.

S tím souvisí i to, že správě svých peněz nechceme věnovat příliš mnoho času. Stav svého investičního portfolia sleduje jen občas polovina investorů a pro rozhodnutí o investici do fondů si obvykle vystačí s běžně dostupnými informacemi. Pro výběr konkrétních fondů je pro investory důležitá strategie fondu a až poté to, jak se fondu dařilo v minulosti.

Cílem je ochránit úspory

Na chuť investicím do fondů ve větším přichází Češi až v poslední době – a to i pod vlivem vývoje ekonomiky a obav ze znehodnocení úspor. Méně než rok totiž investuje do fondů necelá pětina investujících Čechů, téměř třetina jeden až tři roky a čtvrtina tři až pět let.

S vývojem ekonomiky souvisí i to, proč Češi vkládají peníze do fondů – pro dvě třetiny z nich je důvodem čistě získání vyššího výnosu, než jaké nabízí jiné konzervativnější formy uložení peněz. Polovina investorů chce prostě ochránit peníze před inflací. Pokud jde o konkrétní důvod investic, tak jednoznačně vede finanční zajištění stáří – 36 %. Jiný důvod investování do fondů (např. plánovaná koupě nemovitosti v budoucnu, zajištění financování studia dětí atd.) má jen 11 % investorů.

Možná to bude překvapivé, ale pokud jde o výběr fondů, Češi nijak konzervativní nejsou – čtvrtina dává předost dynamičtějším akciovým fondům, které slibují větší výnos, ale jsou současně více rizikové, další čtvrtina volí smíšené fondy. Málo rizikové fondy peněžního trhu či dluhopisové upřednostňuje 12 % respondentů.

Zelené fondy

Stále více se prosazuje trend zelených fondů a odpovědného investování. Tedy vkládání peněz do fondů, které investují do firem, jež se chovají odpovědně k životnímu prostřední a k celé společnosti. Pětina českých investorů již peníze do takových fondů vkládá a třetina to považuje za zajímavou možnost, i když zatím do nich neinvestuje.

„Investiční strategie udržitelných fondů jsou pro investory velkým lákadlem. Svým přístupem dávají investoři najevo, že jim není lhostejné to, jak se společnosti chovají ke svému okolí. Proto stále více i našich klientů do těchto fondů investuje. Nabídka fondů Equa bank je aktuálně z jedné čtvrtiny „zelená“ a další polovina fondů podporuje některé prvky udržitelného rozvoje,“ uvedl David Kögler z Equa bank.

Poznámky k metodice výzkumu:

1) Zjištění na reprezentativním vzorku (3015) české populace.

2)Výzkum proběhl na vzorku (300) české populace ve věku 18-65, která investuje. Výzkum uskutečnila Equa bank prostřednictvím Instant Research.

Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.