Bankomat Praha 5

V úvalu 84

Moneta Money Bank

Po - Ne nonstop

V úvalu 84 - nemocnice Motol, 150 00 Praha 5